1399/06/30

شعبه یک
مشهد مقدس -انتهای خیام شمالی - مجتمع مروارید
تلفن: 051-37530014 (+98)
ایمیل‌ : info@pesarankarim.com

شعبه دو
مشهد، خیابان دانشگاه ، برج آلتون
تلفن: 38491208 (+98)
ایمیل‌ : info@pesarankarim.com